Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku
Krystyna Stołbunik-Kon

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek
8:00 - 16:00

Przyjęcia interesantów
Wtorek
10:00 - 16:00

Rachunki Bankowe:
PKO: 08 1020 1592 0000 2902 0054 3660

23 662 28 68

23 662 28 57

Sprawdź obwieszczenia
 o licytacjach !

Właściwość terytorialna

W obszarze działalności Kancelarii Komorniczej w Płońsku jest powiat Płoński, w którego skład wchodzą Gminy i Miasta: 

Miasta: Płońsk, Raciąż
Gminy miejskie: Płońsk, Raciąż
Gminy wiejskie: Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Sochocin, Załuski

*Z wyboru wierzyciela - Cała Polska

Zobacz powiat Płoński na mapach Google

Zadania komornika

Do zadań komornika należy:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne,
  • przeprowadzanie egzekucji świadczeń niepieniężnych takich jak: wprowadzenie w posiadanie, rozgraniczenie, opróżnienie pomieszczeń, odebranie rzeczy i inne,
  • zabezpieczenie roszczeń,
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności,
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora,
  • doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty,
  • sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Komornik w ramach swoich działań korzysta m.in z następujących baz danych.

Kontakt

Adres komornika w płońsku

Adres

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku
Krystyna Stołbunik-Kon
Ul. Płocka 69, piętro drugie
09-100 Płońsk
Adres komornika w płońsku

Telefon

+48 23 662 28 68
Adres komornika w płońsku

Fax

+48 23 662 28 57
Adres komornika w płońsku

E-mail

plonsk@komornik.pl