OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Data publikacji : 

22 stycznia 2020

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Krystyna Stołbunik-Kon podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-02-2020r. o godz. 10:00 w lokalu:
09-100 Płońsk, ul. Heveliusza 5
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.
Nazwa ruchomości
Ilość
Wartość szacunkowa
Cena wywołania
1
YAMAHA AEROX
.nr rej. WPN79X9, VIN VG5SA144000156941, rok produkcji 2008, data nast. bad. 2019-03-15 00:00:00
1 [szt.]
1 100,00 **)
825,00
2
FIAT DOBLO
.nr rej. WPN34G2, VIN ZFA26300009118216, rok produkcji 2011, data nast. bad. 2020-03-20 00:00:00
1 [szt.]
10 700,00 **)
8 025,00
3
Wózek widłowy, ręczny kolor zółty
1 [szt.]
1 500,00 **)
1 125,00
4
Kosiarka spalinowa ECO WHEELER 400 PD
1 [szt.]
200,00 **)
150,00
5
Stół do tenisa stołowego TECTONIC kolor
niebieski
1 [szt.]
1 300,00 **)
975,00
6
Grill gazowy z pokrywą
1 [szt.]
1 600,00 **)
1 200,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Asesor Komorniczy Asesor Komorniczy Asesor Komorniczy Asesor Komorniczy Komornik Sądowy
Marcin Stołbunik Mateusz Tekliński Michał Tekliński Sebastian Ostrowicki Krystyna Stołbunik-Kon