Kancelaria Komornicza w Płońsku

Komunikat

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Krystyna Stołbunik-Kon                                      

(Kancelaria nr IV w Płońsku)  ma przyjemność poinformować iż zgodnie z   

 ZARZĄDZENIEM  NR 6/2021/WIZ WICEPREZESA SĄDU APELACYJNEGO W ŁODZI, W ZWIĄZKU POSTANOWIENIEM WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W WARSZAWIE z dnia 4 stycznia 2021 roku ,sygn. akt  VI SA/Wa 2263/20 , o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2020 roku ,nr DWOiP IV.6340.189.2020, w przedmiocie odwołania Krystyny Stołbunik-Kon ze stanowiska Komornika z powodu osiągnięcia 65 roku życia, WSA uchylił z dniem 3 lutego 2021 roku Zarządzenie Nr 65/20200/WIZ Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4 sierpnia 2020 roku (W.IV.47-174/20) o wyznaczeniu Mariusza Bieżuńskiego Komornika Sądowego przy SR w Żyrardowie Zastępcą Krystyny Stołbunik-Kon Komornika Sądowego przy SR w Płońsku.

W związku z zaistniałą sytuacją tj. przywróceniem mnie do obowiązków Komornika Sądowego przy SR w Płońsku  informuję iż artykuł .51 uks mówiący o zakazie przyjmowania nowych wniosków egzekucyjnych, nieegzekucyjnych przestaje obowiązywać (podst.art 51 UKS z dnia 22-03-2018 r który mówi iż ,,Do czasu powołania nowego komornika na zwolnione stanowisku kurator kancelarii prowadzi jedynie postępowania w sprawach niezakończonych oraz sprawach przekazanych w trybie zbiegu egzekucji. W takim przypadku do kuratora kancelarii stosuje się odpowiednio przepis art.33 ust.3″).

Komornik Sądowy przy SR w Płońsku Krystyna Stołbunik-Kon Kancelaria Nr IV ul.Płocka 69, 09-10 Płońsk  informuje iż z dniem 3 lutego 2021 roku może już przyjmować wszystkie nowe wnioski egzekucyjne i nieegzekucyjne, o czym chce z przyjemnością poinformować dotychczasowych współpracujących od lat z moją kancelarią wierzycieli  (pierwsza kancelaria w Płońsku).

Ponadto chciałam zaznaczyć iż wierzyciele współpracujący z kancelarią mogą liczyć na szybkie, rzetelne, szczegółowe rozpatrywanie wszystkich złożonych spraw i wniosków, a co za tym idzie  wykonywanie wszelkich dostępnych zgodnie z obowiązującym prawem czynności egzekucyjnych, popartych długoletnim doświadczeniem moim jak zarówno kadry kancelarii w osobach pracowników biurowych, księgowości oraz zatrudnionym trzem asesorom.

Reasumując Kancelaria Komornika Sądowego przy SR w Płońsku Krystyny Stołbunik-Kon jest gotowa z dniem 3 lutego 2021 roku do dalszej współpracy.

Pobierz pismo w PDF